Beautiful China: ชมทิวทัศน์นาขั้นบันได มรดกวัฒนนธรรมกว่า 250 ปี

Beautiful China: ชมทิวทัศน์นาขั้นบันได มรดกวัฒนนธรรมกว่า 250 ปี

Beautiful China: ชมทิวทัศน์นาขั้นบันได มรดกวัฒนนธรรมกว่า 250 ปี
read more
ดอกแพร์ขาวบริสุทธิ์บานสะพรั่งรับฤดูใบไม้ผลิ

ดอกแพร์ขาวบริสุทธิ์บานสะพรั่งรับฤดูใบไม้ผลิ

ต้นแพร์ออกดอกบานสะพรั่งรับฤดูใบไม้ผลิ
read more
สะพานกระจกบนหน้าผาสูง 1010 เมตร

สะพานกระจกบนหน้าผาสูง 1010 เมตร

ชมภาพสะพานกระจกบนหน้าผาสูง 1010 เมตร
read more
ราวกับแดนสวรรค์…หิมะพร่างพรมลงภูผาต้าชิ่ง

ราวกับแดนสวรรค์…หิมะพร่างพรมลงภูผาต้าชิ่ง

ชมภาพภูเขาต้าชิ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลนไปทั่วทุกพื้นที่ ราวกับแดนสวรรค์
read more
ธุรกิจการท่องเที่ยวในจีนยังเติบโตทุกปี

ธุรกิจการท่องเที่ยวในจีนยังเติบโตทุกปี

read more
พักตา…มาชมมหกรรมสวนเมืองหนังทง สีสันแซ่บส์สุดสุด

พักตา…มาชมมหกรรมสวนเมืองหนังทง สีสันแซ่บส์สุดสุด

พักตา...มาชมมหกรรมสวนเมืองหนังทง สีสันแซ่บส์สุดสุด
read more
ทะเลสาบโป๋หยางหูกลายเป็นทุ่งหญ้า

ทะเลสาบโป๋หยางหูกลายเป็นทุ่งหญ้า

ชมภาพทะเลสาบโป๋หยางหูกลายเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจี
read more
ความมหัศจรรย์แห่งธรณีวิทยา: ถ้ำคาสต์แห่งไท่อาน

ความมหัศจรรย์แห่งธรณีวิทยา: ถ้ำคาสต์แห่งไท่อาน

ความมหัศจรรย์แห่งธรณีวิทยา: ถ้ำคาสต์แห่งไท่อาน
read more
เมื่อไอหมอกเย้าหยอกกับถนนไต่เขา

เมื่อไอหมอกเย้าหยอกกับถนนไต่เขา

ชมภาพทิวทัศน์ถนนอันคดเคี้ยวท่ามกลางไอหมอกในเมืองจี๋โส่ว
read more
ตระการตา! เสื้อคลุมมังกรเหนือทุ่งดอกคาโนลา

ตระการตา! เสื้อคลุมมังกรเหนือทุ่งดอกคาโนลา

read more