ไม่ใช่หมูๆ! เส้นทางสู่การเป็นนักบินพาณิชย์ในแดนมังกร

การจะเป็นนักบินขับเครื่องบินพลเรือนชั้นดี สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ ผ่านการฝึกอบรมเที่ยวบินพิเศษจากมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเสียก่อน ลองมาชมภาพความทุ่มเทของเหล่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน ในเมืองกว่างฮั่น มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยฝึกอบรมนักบินเครื่องบินพลเรือนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแหล่งผลิตนักบินคุณภาพเยี่ยมของจีนกันดีกว่า

การจะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบทางกายภาพและข้อสอบของมหาวิทยาลัยที่เข้มงวด เมื่อได้เข้าเรียนแล้ว ก็จะต้องศึกษาหลักสูตรทางทฤษฎีรวมทั้งสิ้นกว่า 50 หลักสูตร ผ่านการฝึกบินไม่น้อยกว่า 255 ชั่วโมง และต้องได้รับใบประกาศนียบัตรอย่างน้อยห้าใบ ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตนักบินเอกชนและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ นักศึกษาจะไม่สามารถจบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ได้ จนกว่าจะมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ความรู้ทางทฤษฎี สมรรถภาพทางกาย และทักษะการบิน

ที่มา : XinhuaNews