ไทยส่งครู-นร.เข้าอบรมเทคนิครถไฟความเร็วสูงในจีนมากขึ้น

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายนนี้ สถาบันเทคโนโลยีวิชาชีพการรถไฟเมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี จัดพิธีเปิดหลักสูตรอบรมครูมืออาชีพด้านคมนาคมมีรางของไทยรุ่นที่ 6 เพื่ออบรมคณาจารย์จากไทย 14 คนเป็นเวลา 2 เดือน

คณาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยรับการอบรมเกี่ยวกับโครงสร้างและการบำรุงรักษาทางรถไฟความเร็วสูง เทคโนโลยีการสร้างสะพานในงานรถไฟความเร็วสูง เกณฑ์การตรวจวัดและวิชาความรู้อื่นๆ รวมทั้งหมด 6 วิชา

ก่อนหน้านี้ มีนักศึกษา 28 คนจาก 4 มหาวิทยาลัยของไทยได้เรียนจบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาคมนาคมรางที่เป็นเวลา 1.5 ปีเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ที่มา : thai.china