โอกาสงานใหม่ๆ ในตลาดจีน

ขณะที่เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ชีวิตความเป็นอยู่และสภาพการทำงานของชาวจีนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเสนอแผน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ขึ้น ได้สร้างแรงขับเคลื่อนใหม่แก่การค้านำเข้าและส่งออกของภาคตะวันตกของจีน สถิติระบุว่า ช่วงสามไตรมาสของปี 2017 ยอดการค้าระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีถึง 785,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2016 พิจารณาจากจุดนี้ โอกาสการมีงานทำในภาคกลางและภาคตะวันตกของจีนย่อมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมีหวังจะดึงดูดบุคลากรจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และถ้ามองในแง่อุปสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์ เมืองใหญ่ๆ และเมืองขนาดกลางก็จะมีโอกาสว่าจ้างงานค่อนข้างมากด้วย สาเหตุสำคัญคือ บริษัทนิวไฮเทคที่เจริญขึ้นใหม่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองเหล่านี้ ย่อมต้องการบุคลากรจำนวนมากมายเพื่อแสวงหาการพัฒนาและขยายธุรกิจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พร้อมไปกับรายได้และสินทรัพย์ของประชาชนจีนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชาวจีนจำนวนไม่น้อยหวังจะยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการใหม่ๆ จึงทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ตามมาด้วย อาทิ ผู้ช่วยพาสุนัขเดินเล่น พี่เลี้ยงช่วยเป็นเพื่อนเล่นกับเด็ก และผู้ช่วยเก็บของ เป็นต้น ซึ่งต่างก็มีรายได้สูง

สังคมจีนในปัจจุบันสังเกตได้ว่า การเลี้ยงสุนัขนับวันได้รับความนิยมจากชาวเมืองมากยิ่งขึ้น เพราะสุนัขเป็นสัตว์ที่น่ารักและมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมาก นับเป็นเพื่อนคลายเหงาและนำความสดชื่นสนุกสนานมาให้กับผู้เลี้ยงได้ ผู้คนในเมืองจึงนิยมเลี้ยงสุนัขที่บ้านมากขึ้น แต่เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยต้องยุ่งกับการทำงานจนไม่มีเวลาดูแลสุนัขให้ดี โดยเฉพาะไม่มีเวลาพาสุนัขออกไปเดินเล่นข้างนอก ความต้องการดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดอาชีพใหม่ในตลาด นั่นก็คือ ผู้ช่วยพาสุนัขเดินเล่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของ ปัจจุบัน อาชีพนี้มีรายได้สูงถึง 160 หยวนต่อชั่วโมง

อาชีพใหม่ที่น่าสนใจอีกประการ คือ พี่เลี้ยงช่วยเป็นเพื่อนเล่นกับเด็ก ซึ่งจะมีรายได้เดือนละเกือบหมื่นหยวน บางคนฟังแล้วตกใจและไม่เข้าใจว่า เหตุใดที่การเล่นกับเด็กจะมีรายได้สูงขนาดนี้ ที่จริง การอยู่กับเด็กเป็นงานที่เหนื่อยและยากไม่ใช่น้อย เพราะต้องมีความรู้ เทคนิคและความอดทน ต้องผ่านด่านทดสอบจากพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างหนัก ผู้ทำอาชีพดังกล่าวต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมสั่งสอนเด็ก ต้องเข้าใจความคิดของเด็กอย่างดีด้วย ขณะที่เล่นกับเด็ก ไม่เพียงแต่ให้เด็กๆ รู้สึกสนุกสนานเท่านั้น หากยังจะสั่งสอนเด็กให้มีความสามารถและทักษะต่างๆ รวมทั้งการพูดคุย การติดต่อและการร่วมมือกับคนอื่นเป็นต้น สรุปได้ว่า อาชีพนี้เป็นทั้งครูและเพื่อนของเด็กก่อนที่จะเข้าโรงเรียน เป็นผู้ช่วยพัฒนาความสามารถและทักษะต่างๆ ของเด็กให้สูงขึ้นผ่านกระบวนการเล่นสนุกในชีวิตประจำวัน

อาชีพใหม่ที่มีรายได้ยิ่งสูงกว่านี้อีกคือ ผู้ช่วยเก็บของ ซึ่งมีรายได้สูงถึง 300-500 หยวนต่อชั่วโมง เมื่อมีงานช้อปปิ้งลดราคาเมื่อใด คนจำนวนไม่น้อยก็จะซื้อของต่างๆ มาจนเต็มตู้เต็มห้องไปหมด ของที่ระลึกที่ซื้อมาจากสถานที่ท่องเที่ยวมีมากมายจนไม่มีที่วางของ ตุ๊กตาและของเล่นชนิดต่างๆ ถูกเด็กวางเกะกะทั่วไปหมด ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้หลายครอบครัวต้องปวดหัว ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดอาชีพใหม่ที่เรียกว่า “ผู้ช่วยเก็บของ” ซึ่งจะให้บริการจัดเก็บข้าวของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แก้ปัญหาของวางเกะกะทั่วบ้าน ปัจจุบัน ผู้ช่วยเก็บของที่มีประสบการณ์สูงหรือมีชื่อเสียง จะมีรายได้ 300-500 หยวนต่อชั่วโมง นับเป็นหลายสิบเท่าของรายได้คนทำงานบ้านทั่วไป

นอกจากนี้ ยังมีอาชีพที่เพิ่งเกิดขึ้นตามธุรกิจเจริญขึ้นใหม่อย่างบริการจักรยานแชร์ใช้ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในเมืองต่างๆ ของจีน ปัจจุบัน มีจักรยานแชร์ใช้ถูกจัดวางไว้ในเมืองมากมาย แม้ว่าบริการจักรยานแชร์ใช้จะให้ความสะดวกแก่ชาวเมืองในการเดินทางอย่างมาก แต่บางคนใช้จักรยานแล้วก็ทิ้งไว้ข้างทางอย่างเกะกะ และจักรยานเสียก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จักรยานเหล่านี้ต้องมีคนดูแล มิฉะนั้น จะเป็นการเปลืองทรัพยากรหรือทวีความหนักหน่วงของปัญหาจราจร ด้วยเหตุนี้ จึงมีการตั้งกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลจัดการด้านนี้โดยเฉพาะ รับผิดชอบจัดวางจักรยานให้เป็นระเบียบ ตรวจหาจักรยานที่เสียและส่งไปซ่อมแซม เป็นต้น แม้ว่าผู้ทำอาชีพนี้มีรายได้ไม่สูงมาก แต่ก็ได้เงินเดือน 5,000 หยวนขึ้นไป

อาชีพที่เพิ่งเจริญขึ้นใหม่เหล่านี้ดูน่าสนใจและส่วนใหญ่จะมีรายได้ที่น่าพอใจ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่งานที่ทำได้ง่าย ผู้ทำอาชีพใหม่ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องมีความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน ต้องใช้สมองหรือทุ่มเทกำลังกายอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม การจะมีรายได้สูงๆ ยังคงเป็นผลจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง

เมื่อกล่าวถึงโอกาสการพัฒนาของกิจการที่เจ ริญขึ้นใหม่ คนส่วนใหญ่ยังต้องยอมรับว่า ผู้ทำงานด้าน IT และอินเตอร์เน็ต ยังเป็นอาชีพสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ หลายปีมานี้ นับวันมีผู้ประกอบธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา จีนก็เกิดคำใหม่ที่เรียกว่า “พ่อค้าอินเตอร์เน็ต” ซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้าที่ทำธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยการพัฒนาเป็นเวลาไม่กี่ปี กลุ่มพ่อค้าอินเตอร์เน็ตกลายเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่พัฒนาและขยายตัวเร็วที่สุดในจีน และได้ทำสิ่งมหัศจรรย์ด้านพาณิชย์จำนวนมาก

มีองค์กรพาณิชย์ต่างชาติคาดว่า กิจการที่พัฒนาเร็วที่สุดของจีนในอนาคตอาจเป็นอีคอมเมิร์ซ สถิติระบุว่า ความเร็วในการพัฒนาของกิจการอีคอมเมิรซ์ของจีน เป็น 10 เท่าของอัตราการเติบโตของจีดีพี ปัจจุบัน อัตราการเติบโตของการค้าปลีกออนโลน์มีถึง 100% ต่อปี ในไตรมาสที่ 4 ปี 2017 ตำแหน่งที่รับจ้างใหม่ของบริษัทไอทีและอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศจีนเพิ่มขึ้น 30% ในจำนวนนี้ ความต้องการด้านบุคลากรของบริษัทแวดวงดังกล่าวในเมืองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นกว่า 300%

หากมองให้ย่อยลงไปอีกในสาขาของกิจการไอทีและอินเตอร์เน็ต ขอบข่ายที่เติบโตเร็วที่สุดนับเป็นธุรกิจเกมออนไลน์ ในไตรมาสที่ 4 ปีที่แล้ว บริษัทเกมออนไลน์ของจีนมีตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครใหม่เพิ่มขึ้น 113% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2016 ในจำนวนนี้ เป็นตำแหน่งใหม่ในเมืองเล็กต่างๆ ของจีนเพิ่มขึ้น 1200%

นอกจากไอทีและอินเตอร์เน็ตแล้ว บริการด้านการรักษาพยาบาลของจีนก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจการที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในอนาคต เพราะเมื่อจำนวนผู้สูงอายุของจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาสุขภาพจะเป็นปัญหาโดดเด่น และเป็นเรื่องที่ชาวจีนนับวันให้ความสำคัญในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ความต้องการเช่นนี้จึงทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆ อย่างที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งต่างกับแพทย์พยาบาล โดยจะเป็นผู้คอยให้คำปรึกษาแนะนำ วิเคราะห์ตามหลักการและประเมินผล รวมถึงช่วยดูแลด้านสุขภาพส่วนบุคคล สถิติระบุว่า ปัจจุบัน ผู้ทำอาชีพด้านนี้ในจีนมีแค่ประมาณ 1 แสนคน แต่ในอนาคตจะต้องการอย่างน้อย 2 ล้านคน จึงมีโอกาสในการพัฒนาเติบโตที่แฝงอยู่อีกมากมาย

ที่มา : CRI