โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลี้ยงต้อนรับ


พลเอกชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่5-ซ้าย) พร้อมคณะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับและมอบของที่ระลึก แด่ ดร.จาง เจี๋ย รองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาตร์จีน (ที่4-ซ้าย) เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดศูนย์บัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนสาขาประเทศไทย ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา : ryt9