โรงเรียนประถม มณฑลอันฮุยจัดกิจกรรมวาดภาพรับวันคุ้มครองโลก

เนื่องในวันคุ้มครองโลก วันที่ 22 เมษายน โรงเรียนประถมซินเฉิง ตำบลสู่ซาน เมืองเหอเฝย มณฑลอันฮุย จัดกิจกรรมวาดภาพ โดยให้นักเรียนวาดภาพบ้านเกิดที่งดงามในใจ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองโลกตั้งแต่เด็ก

วันที่ 22 เมษายนทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเพิ่มจิตสำนึกของประชาชนทั่วโลกในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา : thai.china