โรงเรียนประถมที่มณฑลหูเป่ยจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา โรงเรียนประถมโหยวฝั่งเจีย ในอำเภอเป่าคาง มณฑลหูเป่ย จัดงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนในด้านนวัตกรรมและทักษะการประกอบสิ่งของด้วยมือ ทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี

ที่มา : CRI