แข่งประลองกำลังพลิกยางรถยนต์บนสะพานกระจก

วันที่ 18 เมษายน เหล่าจอมพลังจากจีน รัสเซียและยูเครน เดินทางมาที่หมู่บ้านสือหนิว อำเภอผิงเจียง มณฑลหูหนาน เพื่อร่วมการแข่งขันการพลิกยางรถยนต์บนสะพานกระจกระหว่างประเทศครั้งแรก โดยเหล่าจอมพลังต้องพลิกยางรถยนต์หนัก 200 กิโลกรัม บนสะพานกระจกยาว 200 เมตร ใครที่ใช้เวลาน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ

ที่มา : thai.china