เริ่มฉายสารคดีชุด “ความรุ่งโรจน์ของจีน”

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  สถานีโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน(CCTV) เริ่มแพร่ภาพรายการสารคดีชุด “ความรุ่งโรจน์ของจีน” เวลา 20:00 น.ของทุกวันตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 24 กันยายนนี้

รายการนี้ถือแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่เป็นสาระสำคัญ  เน้นถ่ายทอดทัศนะเกี่ยวกับนวัตกรรม  การประสานงาน  สีเขียว  เปิดกว้าง  และแบ่งปัน  เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ภายใต้การชี้นำของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิงเป็นประธาน ประชาชนชนชาติต่าง ๆ ของจีนร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น  จนประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  ประชาชนจีนรู้สึกได้ถึงผลงานจากการพัฒนา  รู้สึกปลอดภัย  มีความสุข  และมีความภาคภูมิใจยิ่ง  นอกจากนี้  รายการสารคดีนี้ยังได้ถ่ายทอดให้เห็นความสำเร็จแบบก้าวกระโดดของประชาชาติจีนจากความมั่งคั่งไปสู่ความเข้มแข็งด้วย

รายการสารคดีชุดนี้มี 6 ตอน  ได้แก่  วิศวกรรมทำให้ความฝันประจักษ์เป็นจริง  พลังชีวิตแห่งนวัตกรรม  การพัฒนาอย่างประสานสอดรับกัน  บ้านเมืองสีเขียว  ร่วมแบ่งปันความสุขจากสังคมพอกินพอใช้    และจีนที่เปิดกว้าง

ที่มา : thai.china