เมืองเหอเฝยวางแผนสร้างสถานที่อ่านหนังสือสาธารณะ 100 แห่งก่อนปี 2020

1266405_2018042317060392621400
1266405_2018042317060378785300
1266405_2018042317060389775300
1266405_2018042317060381432000
1266405_2018042317060395656500
1266405_2018042317060375923800
1266405_2018042317060397972800

เหอเฝย เมืองเอกของมณฑลอันฮุย ทุ่มเทกำลังส่งเสริมชาวเมืองรักการอ่านหนังสือ ด้วยการสร้างร้านหนังสือ ห้องอ่านหนังสือหรือสถานที่อ่านหนังสือรูปแบบต่างๆ ในสวนสาธารณะ ชุมชน ย่านการค้าหรือมุมใดมุมหนึ่งของเมือง ขณะนี้ได้เปิดให้บริการแล้วกว่า 29 แห่ง โดย 22 แห่งได้รับการลงทุนจากรัฐบาลโดยตรง ได้รองรับผู้เข้าไปอ่านหนังสือรวมกว่า 220,000 คน เมืองเหอเฝยวางแผนสร้างสถานที่อ่านหนังสือสาธารณะ 100 แห่งก่อนปี 2020

ที่มา : thai.china