เมืองอี้ว์เหมินกลายเป็นที่พำนักของนกอพยพ

เมืองอี้ว์เหมิน มณฑลกันซู่ ยืนหยัดการสูบน้ำเข้าสู่เขตชุ่มชื้นถึง 43.2 ล้านลูกบาศก์เมตร จนฟื้นฟูภาวะนิเวศของพื้นที่ชุ่มชื้นได้สำเร็จ พร้อมสั่งห้ามและออกมาตรการลงโทษพฤติกรรมที่จะส่งผลเสีย โดยสามารถฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มชื้นได้กว่า 130 เฮกตาร์ นอกจากนี้ เมืองอี้ว์เหมินยังได้สร้างทะเลสาบ 4 แห่งพื้นที่กว่า 2 แสนลูกบาศก์เมตร แต่ละปีสูบน้ำเข้าสู่ทะเลสาบถึง 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร และสร้างพื้นที่สีเขียวได้กว่า 53 เฮกตาร์

ปัจจุบัน เมืองอี้ว์เหมินกลายเป็นที่พำนักอาศัยของนกนานาพันธุ์ที่โยกย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาล ซึ่งช่วงย่างเข้าฤดูหนาวและฤดูใบไม้ร่วง ในสวนสาธารณะพื้นที่ชุ่มชื้นต่างๆ จะเห็นนกอพยพเป็นหมื่นเป็นแสนตัว อาทิ นกกระยางขาว

ที่มา : thai.china