เปิดอุทยานธรณีชิงเจียงฉางหยางมณฑลหูเป่ย

20180426160331034_70522
20180426160418024_14122
20180426160437500_37929
20180426160518090_53796

วันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา มีการจัดพิธีเปิดอุทยานธรณีชิงเจียงฉางหยางมณฑลหูเป่ยอย่างเป็นทางการ อุทยานแห่งนี้มีแม่น้ำชิงเจียงสายหลักไหลผ่านจากตะวันออกสู่ตะวันตก และมีสวนภูเขาอู่ลั่วจงหลีซานกับสวนป่าหินเซียงหลู ประกอบกันเป็นทิวทัศน์ “1 แม่น้ำ 2 สวน” ที่งดงาม อุทยานธรณีแห่งนี้มีพื้นที่ 354.04 ตารางกิโลเมตร นับเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่พบเห็นได้ยาก ทั้งโครงสร้างทางธรณีที่เป็นต้นแบบ ลำน้ำ หุบเขา และภูมิประเทศแบบคาสต์เป็นต้น

ที่มา : thai.china