เปิดหลักสูตรภาควิชาภาษาตากาล็อกรุ่นแรกที่ ม.ภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

ภาคการศึกษาใหม่ประจำปี 2017 ของจีนเริ่มแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งมีการเปิดหลักสูตรภาควิชาภาษาตากาล็อก (Tagalog) ภาษาทางการของประเทศฟิลิปปินส์ รับนักศึกษาเข้าเรียนรุ่นแรกจำนวน 14 คน และมีอาจารย์ 2 คน

เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา มีการเปิดสอนเป็นคาบแรก อธิบายตั้งแต่ข้อมูลโดยสังเขปของฟิลิปปินส์ ภาษาตากาล็อก ตัวอักษรตากาล็อก และวัฒนธรรมฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์เป็นอีกประเทศสำคัญในรายทาง “1 แถบ 1 เส้นทาง” การเปิดหลักสูตรภาควิชาภาษาตากาล็อกจึงมีความสำคัญต่อการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับฟิลิปปินส์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ด้วย

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาควิชาภาษาตากาล็อกรุ่นแรกที่ ม.ภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

บรรดานักศึกษาหลักสูตรภาควิชาภาษาตากาล็อกรุ่นแรกของ ม.ภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

เปิดสอนในห้องเรียนครั้งแรก หลักสูตรภาควิชาภาษาตากาล็อกรุ่นแรกที่ ม.ภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

 

ที่มา : thai.china