เทศกาลว่าวนานาชาติเหวยฟางครั้งที่ 35

1266404_2018042317040466822600
1266404_2018042317040470852500
1266404_2018042317040473479200
1266404_2018042317040478805800
1266404_2018042317040481273200
1266404_2018042317040483813800
1266404_2018042317040476232600
1266404_2018042317040486456100

วันที่ 21 เมษายน เทศกาลว่าวนานาชาติเหวยฟางครั้งที่ 35 จัดขึ้นที่สนามเล่นว่าวริมชายหาดเมืองเหวยฟาง มณฑลซานตง มีนักเล่นว่าวจาก 57 ประเทศรวมกว่า 2000 คนร่วมกันเล่นว่าวหลากหลายประเภท

ที่มา : thai.china