อาลีเพย์เร่งขยายเครือข่ายที่ไต้หวัน

อาลีเพย์ ระบบชำระเงินออนไลน์และโมบายล์ของกลุ่มอาลีบาบา  เปิดให้บริการในมณฑลไต้หวันของจีน ตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปี 2015

ปัจจุบัน  มีลูกค้าไต้หวันรวม 34,000 ราย  ครอบคลุมถึงธุรกิจอาหารการกิน  การเดินทาง  การซื้อของ  และบันเทิง  เป็นต้น  ลูกค้าในเมืองไถเป่ย  เมืองเกาเสียง  และอีกหลายเมืองของไต้หวัน สามารถใช้บริการอาลีเพย์ชำระเงินตามร้านสะดวกซื้อ ตลาดกลางคืน ภัตตาคาร และห้างสรรพสินค้าต่างๆ  นอกจากนี้ ที่สนามบินเถาหยวน เมืองไถเป่ย มีร้านขายของ 90% สามารถชำระเงินด้วยอาลีเพย์

ที่มา : thai.china