หวังหยวนแสดงความเห็นอีกครั้งในเวทีโต้วาทีเยาวชนแห่งสหประชาชาติ:มุ่งเน้นไปที่การศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 31 มกราคมตามเวลาท้องถิ่น หวังหยวน สมาชิกวง TFBOYS  เข้าร่วมเวทีการโต้วาทีเยาวชนแห่งสหประชาชาติที่นิวยอร์ก ครั้งที่ 2  ได้ออกมาแสดงการโต้วาทีในฐานะทูตการศึกษาของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF)และตัวแทนของเยาวชนจีน  ในระยะเวลากว่า 3 นาทีของการพูดด้วยภาษาอังกฤษ หวังหยวนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หวังหยวนเป็นตัวแทนเยาวชนจีนเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมในการศึกษาและหวังว่าจะใช้อิทธิพลของพวกเขาในสื่อทางสังคมเพื่อช่วยเหลือเด็กและสวัสดิการสาธารณะของเยาวชนส่งผลต่อผู้คนให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและกระตุ้นให้ประชาชนมีความคิดเรื่องการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน