หลายพื้นที่ในภาคเหนือของจีนต้อนรับหิมะแรกของฤดูหนาวปี 2017 (ชมภาพ)

r_1155784_2017121917002470890600
r_1155784_2017121917002779058200
1155784_2017121917003334583100
r_1155784_201712191700388398700

ชมภาพบรรยากาศทางภาคเหนือของจีน ซึ่งหลายพื้นที่ในภาคเหนือของจีนกำลังต้อนรับหิมะแรกของฤดูหนาวปี 2017

ที่มา : thai.china