สะพานกระจกบนหน้าผาสูง 1010 เมตร

สะพานกระจกในสถานที่ท่องเที่ยวหลงกัง อำเภอหยุนหยาง เมืองฉงชิ่งสร้างบนหน้าผาสูง 1010 เมตร เมื่อยืนอยู่บนสะพาน จะมองเห็นทัศนียภาพเขาหินปูนแบบคาร์สต์ที่สวยงาม

ที่มา : thai.china