สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนเมืองเหมยซาน (เพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา เมืองเหมยซาน ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดีสดชื่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวน พร้อมด้วยไมตรีจิตของประชาชนชาวไทยที่มีต่อประชาชนชาวจีนไปทอดพระเนตรบ้านเก่าของซูสวิน ซูซื่อ และซูเจ๋อ นักเขียนที่มีชื่อเสียงสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ พร้อมทรงพระอักษรด้วยพู่กันจีน “苏门出才子” หรือ “ซูเหมินชูไฉจื่อ” ซึ่งมีหมายความว่า ตระกูลซูเปี่ยมด้วยผู้เก่งฉลาด โดยมีนายมู่ซินไห่ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารเมืองเหมยซานเป็นผู้ติดตาม

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนหอรำลึกตระกูลซู พระองค์ทรงพยักหน้า และทรงจดบันทึกลงในสมุด ขณะผู้บรรยายได้กล่าวว่า หอรำลึกแห่งนี้มีการจัดแสดงวัฒนธรรมตระกูลซูที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด มีพื้นที่กว้างที่สุด และมีรูปแบบการจัดแสดงหลากหลายที่สุดของจีน

ภายในหอรำลึก สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับฟังการบรรยาย และทรงชื่นชมจิตใจที่เปิดกว้าง และท่วงทำนองการประพันธ์ที่ยอดเยี่ยม

จากนั้น สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนศาลเจ้าสามซู ทอดพระเนตรรูปปั้นตระกูลซู และสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง

จากการบรรยาย สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับทราบประวัติ ผลงานวรรณคดี และศีลธรรมอันสูงส่งของตระกูลซู ขณะทอดพระเนตรบ่อน้ำเก่า เมื่อทรงได้ยินว่าหากใช้น้ำจากบ่อล้างมือจะทำให้เขียนบทความที่ดีเยี่ยม จึงรีบล้างพระหัตถ์ แล้วทรงอักษรพู่กันจีนว่า “苏门出才子” หรือ “ซูเหมินชูไฉจื่อ” แสดงความเคารพต่อซูตงโพ ที่ได้ฉายาว่า “นักวรรณคดีอันดับหนึ่งในพันปี” และร่วมกับคณะฉายพระรูปด้านหน้าป้ายแกะสลักภาพซูตงโพ

ที่มา : thai.china