วธ.จับมือสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ รุกขยายตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงไทย-จีน

iqd06f88092762a1cb383dd519484c7adf
iqd06f88092762a1cb383dd519484c7adf-2
iqd06f88092762a1cb383dd519484c7adf-0
iqd06f88092762a1cb383dd519484c7adf-1

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษงานเสวนาการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หอการค้าไทยในจีน ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการเสวนากว่า 150 คน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานทั้งระดับประชาชนและระดับรัฐบาล โดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2518 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 42 ปี และทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันหลายด้านอย่างแน่นแฟ้น โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ซึ่งนโยบายเมด อิน ไชน่า 2025 ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนด้วยอุตสาหกรรมทางปัญญา โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 และนโยบายของวธ.เน้นขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 เอฟ ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ มวยไทย แฟชั่น เทศกาลและประเพณี อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์นั้น ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญอย่างมาก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิงและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา มีคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามาถ่ายทำในไทย 74 เรื่อง และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยกว่า 524 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมและงานเสวนาการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างยั่งยืน ผ่านสื่อบันเทิง

ที่มา : ryt9