ลอดลายเมฆา…นครชิงเต่ามุมสูงเรืองรองยามอาทิตย์อัสดง

ชมภาพถ่ายทางอากาศของนครชิงเต่า มณฑลซานตง ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ด้วยมุมมองผ่านมวลเมฆหมอกที่กำลังเคลื่อนตัวยามอาทิตย์อัสดง พร้อมกันกับที่แสงไฟบนพื้นดินค่อยๆ ส่องสว่างขึ้น เผยภาพตึกสูงของนครอันเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งนี้

ที่มา : Xinhua News