รากฐานชีวิตคือการศึกษา! จีนมอบทุน 5 ล้านล้านแก่นักเรียนยากจนทั่วประเทศ

19 ต.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการจีนเผิดเผยว่า มีนักศึกษาวิทยาลัยและอาชีวะศึกษาของจีนที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 755 ล้านราย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

กระทรวงศึกษาธิการจีนเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบุว่า จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มสูงขึ้นจาก 51.6 ล้านคนในปี 2007 มาสู่ 91.3 ล้านคนในปี 2016 ชี้ให้เห็นว่าอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.55 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ยอดสุทธิของเงินช่วยเหลือแตะตัวเลข 1 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านล้านบาท) โดยในปี 2007 อยู่ที่ 4.16 หมื่นล้านหยวน และในปี 2016 อยู่ที่ 1.6 แสนล้านหยวน มีอัตราเติบโตเฉลี่ย 16.84 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

นอกจากนี้ เอกสารยังกล่าวว่า ทุนรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือส่วนนี้เสมอมา โดยตัวเลขอยู่ที่ 7.26 แสนล้านหยวนตลอดหลายปีที่ผ่านมา คิดเป็น 68.87 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนช่วยเหลือทั้งหมด

พฤษภาคม 2007 คณะรัฐมนตรีจีนออกมาตรการก่อตั้งระบบช่วยเหลือทางการเงินให้กับนักศึกษาวิทยาลัยและอาชีวะศึกษา ที่มาจากครอบครัวที่ยากจน นับเป็นโครงการแรกที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมรอบด้าน

ทุนช่วยเหลือดังกล่าวมาในหลากหลายรูปแบบ เช่น ยกเว้นค่าเทอม เบี้ยเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษา และทุนกู้ยืมสำหรับนักศึกษา

ในทศวรรษที่ผ่านมา จีนมีนโยบายและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษารวม 40 รายการ และโครงการช่วยเหลือ 29 โครงการ

ปัจจุบันการช่วยเหลือทางการเงินยังคงมีพร้อมสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงปริญญาโทและเอก ครอบคลุมทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล ซึ่งมอบให้ทุกครอบครัวที่ยากจน