รัฐฯไทย-กลุ่มอาลีบาบาร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ฯลฯ

无标题
无标题1
无标题2
无标题3

เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา ที่กรุงเทพฯ รัฐบาลไทยกับกลุ่มอาลีบาบาร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ที่ระบุว่า สองฝ่ายจะดำเนินความร่วมมือหลายด้าน เช่น อี-คอมเมิร์ส การท่องเที่ยว และการอบรมบุคลากร โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายหลี่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำไทย นายหม่า หยุน (แจ๊ค หม่า) ประธานกลุ่มอาลีบาบา และบุคคลอื่นๆ ร่วมพิธีลงนามและกล่าวปราศรัย

นายหลี่ว์ เจี้ยนระบุว่า ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มอาลีบาบาเป็นความสำเร็จใหม่บนความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิตอลจีน-ไทย และเป็นความสำเร็จใหม่ในการดำเนินการตามฉันทามติว่าด้วยการเชื่อมต่อกันทางยุทธศาสตร์ของผู้นำสองประเทศ

ด้านนายหม่า หยุนระบุว่า กลุ่มอาลีบาบาไม่เพียงแต่จะมาช่วยไทยขายผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้น หากยังจะช่วยสร้างระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะด้วย ซึ่งจะนำมาซึ่งโอกาสแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนคนรุ่นใหม่ของไทยให้มากขึ้นอีกด้วย

ที่มา : thai.china