รมว.พาณิชย์ไทยปลื้มเขตทดลองการค้าเสรีเกาะไห่หนานเป็นผลดีต่อไทย

เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่ผู้สื่อข่าวว่า การสร้างเขตทดลองการค้าเสรีเกาะไห่หนานมีความสำคัญมาก นับเป็นผลดีต่อทั้งไทยและอาเซียน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ระบุว่า การสร้างเขตทดลองการค้าเสรีเกาะไห่หนานมีความสำคัญมาก เป็นไปตามนโยบายเปิดเสรีมากขึ้นของจีน เป็นมาตรการที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศอาเซียน รวมถึงไทยด้วย ซึ่งจะได้ประโยชน์จากนโยบายการเปิดเสรีมากขึ้นของไห่หนาน และโครงการเปิดเมืองท่าเสรีที่มีเอกลักษณ์ของจีน แท้ที่จริง ไห่หนานกับประเทศไทยมีความผูกพันกันมานานและมีการติดต่อกันอย่างแนบแน่น ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากอพยพมาจากไห่หนาน สรุปได้ว่า เขตทดลองการค้าเสรีเกาะไห่หนานเป็นผลดีทั้งต่อไทยและอาเซียน

ที่มา : thai.china