มหาวิทยาลัยปักกิ่งเปิดสอนวิชาเกมอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์เฉินเจียง อาจารย์คณะสารสนเทศและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประกาศเปิดสอนวิชาเกมอิเล็กทรอนิกส์ ดึงดูดความสนใจของนักศึกษาและชาวเน็ตในวงกว้าง ซึ่งรองศาสตราจารย์เฉินเจียงได้อธิบายว่า วิชานี้ไม่ใช่เพื่อสอนนักศึกษาเล่นเกมหรือสนับสนุนให้เล่มเกมเอาเป็นเอาตาย แต่มีจุดประสงค์ที่จะให้นักศึกษารู้ว่าเกมแบบใดคือเกมที่ดีมีประโยชน์ และให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเกมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเป็นสำคัญ

ที่มา : thai.china