ผู้สร้างภาพยนตร์จีนและต่างชาติหารือร่วมถ่ายทำภาพยนตร์

วันที่ 16 เมษายน ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่งครั้งที่ 8 ณ กรุงปักกิ่ง มีการจัดประชุมฟอรั่มว่าด้วยความร่วมมือทางภาพยนตร์ระหว่างจีนกับต่างประเทศ โดยผู้สร้างภาพยนตร์จีนและต่างชาติหลายคนได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ระหว่างประเทศ ผู้สร้างภาพยนตร์หลายคนระบุว่า การร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ต้องก้าวข้ามอุปสรรคทางวัฒนธรรมระหว่างชาติที่ต่างกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเล่าเรื่องราวที่ดี

ปีหลังๆ นี้ กิจการภาพยนตร์จีนรักษาการเติบโตที่รวดเร็ว ทั่วประเทศมีจอภาพยนตร์กว่า 54,000 จอ ถือว่ามากที่สุดของโลก ช่วงปลายปี 2017 จีนได้ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยโครงการร่วมถ่ายทำภาพยนตร์กับ 20 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ วงการภาพยนตร์จีนมีช่องทางความร่วมมือที่แนบแน่นและคล่องตัวกับฮอลลีวูดของสหรัฐอเมริกา

ที่มา : thai.china