ผู้ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ฯอภิปรายแนวทางการพัฒนากิจการภาพยนตร์ของจีน

งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่งครั้งที่ 18 จัดเสวนาการพัฒนากิจการภาพยนตร์จีน เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีบุคคล และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงภาพยนตร์หลายคนร่วมกันอภิปรายหนทางการพัฒนาภาพยนตร์ของจีน โดยผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้พัฒนาจากประเทศใหญ่ด้านภาพยนตร์เป็นประเทศเข้มแข็งในด้านดังกล่าว ด้วยวิธีการปรับนโยบายของผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ และยกระดับการสร้างภาพยนตร์ให้สูงขึ้น

ช่วงไม่กี่ปีมานี้ ธุรกิจภาพยนตร์จีนเข้าสู่ยุคทองที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตลาดภาพยนตร์ของจีนมีความเจริญรุ่งเรือง โดยในปี 2017 รายได้รวมจากการจำหน่ายตั๋วชมภาพยนตร์ของจีนมีถึง 55,911 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13.45% เมื่อเทียบกับปี 2016

ที่มา : thai.china