ปักกิ่งใช้ “โดรนผนวกเอไอ” ซ่อมกำแพงเมืองจีน

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายน กองทุนอนุรักษ์วัตถุโบราณจีนกับบริษัทอินเทล จัดพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีช่วยบำรุงรักษาโบราณสถาน เพื่อจะร่วมกันใช้เทคโนโลยียุคใหม่รวมทั้งเครื่องโดรนและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(เอไอ) ในการบำรุงซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนช่วงเจี้ยนโค่ว

กำแพงเมืองจีน เป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นเส้นทางป้องกันศัตรูรุกรานขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมกลุ่มแรกของจีนที่ถูกบรรจุในรายชื่อมรดกโลก โดยกำแพงเมืองจีนช่วงเจี้ยนโค่ว ตั้งอยู่บนภูเขาสูง มีความชันและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ จึงไม่ค่อยมีคนขึ้นไปและต้องเผชิญกับการทำลายของธรรมชาติต่อเนื่อง จึงต้องได้รับการอนุรักษ์เป็นพิเศษ

ที่มา : thai.china