นารูปขั้นบันไดซี่ว์หย่งมณฑลเสฉวน น้ำใสวิวสวยดังภาพ

1249534_201804041647434181000
1249534_2018040416474310794200
1249534_201804041647437125800

เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา นารูปขั้นบันได 4,166 ไร่ที่ตำบลซี่ว์หย่งอำเภอซี่ว์หย่ง เมืองหลูโจว มณฑลเสฉวน น้ำสีเขียวมรกตใส วิวสวยดังภาพตัวแทนความหวังที่งดงามของเกษตรกรในปีใหม่

เกษตรกรท้องถิ่นทำการเพาะปลูกพืชแบบหมุนเวียนให้ดินมีช่วงพักฟื้น ช่วยให้การเพาะปลูกมีคุณภาพสูงขึ้น

ที่มา : thai.china