นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทยระบุ จีนมีบทบาทสำคัญต่อเอเชีย

ในช่วง 40 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน จีนได้รับผลงานอันใหญ่หลวง ไทยและประเทศอื่นควรศึกษาประสบการณ์การพัฒนาของจีน เขายังระบุว่า จีนได้แสดงบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของเอเชีย

นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทยระบุด้วยว่า ตั้งแต่จีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศเมื่อปี 1978 เป็นต้นมา จำนวนประชากรยากจนของจีนได้ลดลงอย่างมาก การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจอย่างเหมาะสม การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นก็ดำเนินอย่างมีพลัง ส่วนความมีเสรีทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปวิสาหกิจ และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลละทิ้งการกำกับดูแลและบริหารจัดการ จีนได้ประสบผลสำเร็จในการปฏิรูปและการบริหารเศรษฐกิจ

ที่มา : thai.china