นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่จาก 6 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนที่เมืองคุนหมิง

无标题
无标题1
无标题2
无标题3
无标题4

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 13 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหมินจู๋ ยุนหนาน เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีนักสื่อสารมวลชน และนักศึกษาจาก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย ลาว พม่า เวียดนาม และ กัมพูชา จำนวน 66 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อใหม่ รวมไปถึง การเปิดรับ และความเข้าใจในสื่อมวลชนของจีน

นายอู่เหว่ย รองเลขาธิการสหพันธ์เยาวชนจีน ระบุว่า กิจกรรมนี้จัดมาแล้ว 12 ครั้ง ประเด็นหลักของกิจกรรมครั้งนี้คือ “ถ่ายทอดมิตรภาพ ส่งเสริมความเชื่อถือกัน-ภารหน้าที่ของสื่อเยาวชน” เขายังกล่าวด้วยว่า “สื่อเยาวชนจะต้องเป็นกำลังที่ส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจระหว่างเยาวชน และประชาชนของ 6 ประทศ โดยหวังว่าผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะแลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์อย่างแข็งขัน”

ที่มา : thai.china