นักศึกษาต่างชาติสัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่าม้งที่มณฑลกุ้ยโจว

1177386_201801131159048998200
1177386_2018011311590412924300
1177386_2018011311590415734800
1177386_2018011311590421560900
1177386_2018011311590418547700

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเดินทางไปทัศนศึกษาที่มณฑลกุ้ยโจว เรียนรู้วิธีย้อมผ้า ผลิตกระดาษแบบดั้งเดิม สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าม้ง

ที่มา : thai.china