ทูตจีนประจำอาเซียนชี้แจงนโยบายพื้นฐานของจีนต่ออาเซียน

ทูตจีนประจำอาเซียนชี้แจงนโยบายพื้นฐานของจีนต่ออาเซียน

วันที่ 13 มีนาคมนี้ นายหวง ซีเหลียน เอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียนกล่าวคำปราศรัยที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศที่กรุงจาการ์ตา ในหัวข้อ “ร่วมมือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนศักราชใหม่”นายหวง ซีเหลียนกล่าวว่า นโยบายพื้นฐานที่จีนมีต่ออาเซียนในศักราชใหม่นั้นสรุปได้ว่า จะให้ความสำคัญก่อน กระชับสัมพันธ์มากขึ้นและสนับสนุนยิ่งขึ้น คือ จีนจะถืออาเซียนเป็นหลักสำคัญนโยบายทางการทูตกับประเทศรอบข้างมาโดยตลอด จะร่วมมือกับอาเซียนพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น และสร้างสรรค์ประชาคมที่มีชะตากรรมร่วมที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ยืนหยัดสนับสนุนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน สนับสนุนฐานะความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค และสนับสนุนอาเซียนมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในกิจการระหว่างประเทศ

ที่มา : CRI