ติดปีกบินชม “แกรนด์แคนยอนคูชา” แดนมังกร

ชมทัศนียภาพอันสวยงามของอุทยานธรณีแกรนด์แคนยอนคูชา (Kuqa grand Canyon Geopark) ในอำเภอคู่เชอ แคว้นอาเค่อซู เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ โดยอำเภอคู่เชอหรือคูชาในภาษาอุยกูร์มีพื้นที่ราว 15,200 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางเหนือของแอ่งทาริมและทางใต้ของเทือกเขาเทียนซาน

อำเภอคู่เชอนั้นมีลักษณะภูมิอากาศแบบทะเลทรายภาคพื้นทวีป ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 74.6 มิลลิเมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะตกลงมาในช่วงฤดูร้อน ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ระหว่าง -7.2 องศาเซลเซียสในเดือนม.ค. จนถึง 25.3 องศาเซลเซียสในเดือนก.ค. โดยค่าเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 11.29 องศาเซลเซียส

 

ที่มา : XinhuaNews