ชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาและกลับจากต่างประเทศในปีที่แล้วมีกว่า 480,900 คน

เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ข่าวจากกระทรวงทรัพยากรแรงงานและประกันสังคมจีนระบุว่า ปี 2017 ชาวจีนที่เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศมีมากถึง 608,400 คน ส่วนชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาและกลับจากต่างประเทศแล้วมีกว่า 480,900 คน ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ และสร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์

ปีหลังๆ นี้ จีนส่งเสริมชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้กลับมาทำงานและสร้างธุรกิจในประเทศมากขึ้น โดยกระทรวงทรัพยากรแรงงานและประกันสังคมร่วมกับฝ่ายการจัดตั้งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ดำเนินโครงการ “1,000 คน” เพื่อดึงดูดบุคลากรจากสาขาต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้มีโครงการแลกเปลี่ยนและติดต่อกับชาวจีนที่เรียนต่อในต่างประเทศด้วย โดยจัดให้มีการเชื่อมต่อกันในระดับบุคลากร โครงการ และเงินทุน

ที่มา : thai.china