ชมดอกไม้นานาพันธุ์ ณ วัง “กู้กง” กันเถอะ

ระหว่างมี.ค. – มิ.ย.ของทุกปี พระราชวังโบราณ “กู้กง” ณ กรุงปักกิ่ง จะเข้าสู่ช่วงดอกไม้นานาชนิดทยอยกันบานสะพรั่งอวดความงามของตน ประดับให้ผนังสีแดง หลังคาสีทอง กระเบื้องสีเขียวของพระราชวังโบราณ ดูสวยงามร่มรื่นขึ้น กลายเป็นภาพแสนสวยดึงดูดนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาชม สำหรับเดือนเมษายนนี้ เป็นช่วงชมความงามของดอกสาลี่ ไห่ถัง และติงเซียง

ที่มา : thai.china