จับมือพันธมิตรนวัตกรรมจีน-สิงคโปร์ ที่เซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา หอการค้าสิงคโปร์ในนครเซียงไฮ้ ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรอีก 6 แห่ง จัดตั้งพันธมิตรนวัตกรรมจีน-สิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายว่าจะสนับสนุนการประสานและความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจทั้งสิงคโปร์และจีนในด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับงานของพันธมิตรนวัตกรรมจีน-สิงคโปร์ในขั้นตอนแรกคือ สนับสนุนวิสาหกิจระหว่างสิงคโปร์ –จีน จัดกิจกรรมทางการค้า การไปมาหาสู่ เพื่อทำความรู้จักกับตลาดท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยในอนาคต มีแผนการจะขยายเครือข่ายไปยังทั่วประเทศจีนและประเทศในอาเซียน

ที่มา : CRI