“ของตกแต่งบ้าน” ที่มีความหมายของเด็กยากไร้

31351171_2076502812565730_5153511682009464832_n
31353839_2076502809232397_4513036714196860928_n
31301720_2076502799232398_1660319247215099904_n
31345293_2076502862565725_7567213118300880896_n
31283469_2076502872565724_7742441852627845120_n
31351525_2076502875899057_7579043678732156928_n
31283461_2076502942565717_3307226363831779328_n

ในหมู่บ้านที่อยู่บนเขาของอำเภอปกครองตนเอง ชนชาติม้งหรงสุ่ยในมณฑลกว่างซี มีเด็กยากไร้จำนวนมากที่มีความฝันอยากเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย บางคนอยากเป็นครู บางคนอยากเป็นหมอ ฯลฯ แต่สิ่งที่พวกเด็กๆเหล่านี้มีเหมือนกันคือ พวกเขาเชื่อว่าความรู้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต และทำให้พวกเขาและครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจนได้

บนผนังคือประกาศนียบัตรและรางวัลต่างๆ ที่แต่ละคนได้รับ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามและสร้างทั้งภาคความภูมิใจและกำลังใจให้กับเด็กขยันแต่ด้อยโอกาสเหล่านี้

ที่มา : Xinhua News