การประชุมทวิภาคีจีน-ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นแล้วที่กรุงมะนิลา

การประชุมหารือแบบทวิภาคีเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้-ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีนายข่ง เสียนโย่ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน กับ นายเอ็นริก มานาโล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ นำคณะเข้าร่วมประชุม ทั้งสองฝ่ายกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมาก การหารือกันเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคีที่มั่นคง ทั้งสองฝ่ายยังมุ่งเน้นการพิทักษ์ การส่งเสริมสันติภาพ และความมั่นคงเป็นเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับการควบคุม และป้องกันอุบัติเหตุทางทะเล การส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล และการเพิ่มพูนความเชื่อถือ และความมั่นใจต่อกัน การประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ที่มา : CRI